FB ×
×

POGODNO

ul. Łukasińskiego 39a

530-546-554

NIEBUSZEWO

ul. Niemcewicza 14b

530-527-334

POMORZANY

ul. Powstańców Wielkopolskich 41

506-914-888

Studia podyplomowe na kierunku pedagogika

Studia podyplomowe stanowią alternatywę nauczania  dla studiów wyższych i studiów doktoranckich.    Pozwalają one na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji osobom, które mają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia – inaczej mówiąc, że celem odbycia  ich trzeba donieść dokumentację w postaci: dyplomu zakończenia studiów licencjackich/ inżynierskich/ magisterskich.

Dla kogo są studia podyplomowe?

Trzeba brać pod uwagę , że każda uczelnia posiada swój zakres wymagań co do formalności. Edukacja kończy się otrzymaniem świadectwa – nie tak jak w przypadku szkoły wyższej dyplomu. Studia podyplomowe można ukończyć w wielu specjalnościach, między innymi: medycznej, kosmetycznej i pedagogicznej. Jedną ze uczelni oferujących kształcenie podyplomowe jest Akademia nauk stosowanych Cb w Szczecinie, w której można ukończyć kierunki z zakresu na przykład innymi: edukacji  przedszkolnej/wczesnoszkolnej, resocjalizacji jak i Bhp.

Studia podyplomowe dla pedagogów

Istnieje szeroka paleta kierunków studiów podyplomowych dla pedagogów, pośród których można odszukać takie kierunki jak: biologia/chemia dla nauczycieli, informatyka , muzyka, technika i dużo innych. Studia podyplomowe dla pedagogów są doskonałą formą dokształcania się, pozwalającą na osiągnięcie dodatkowych kwalifikacji i ciągły rozwój zawodowy. Przy wyborze uczelni i specjalności trzeba zwrócić szczególną uwagę na to czy program nauczania jest zgodny  z nowymi regulacjami i przepisami prawnymi|, tyczącymi się kształcenia pedagogów – jeśli pozyskana jest kompatybilność podstawy programowej z przepisami  zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019r.) studia takie są wartościowe na rynku pracy. Istotne jest żeby specjalność studiów wybierać pod w zasadzie pożądane poprzez nas uprawnienia – dostępne są zarazem kierunki dokształcające w konkretnych przedmiotach szkolnych jak i takie, które są kontynuacją studiów pedagogicznych.

Studia podyplomowe na kierunku pedagogika

Studia podyplomowe dla nauczycieli szkolnych to w znacznym stopniu studia z pedagogiki. Wśród pedagogicznych {kierunków |specjalności można wymienić chociażby: przygotowanie pedagogiczne do nauczania konkretnych przedmiotów, przygotowanie pedagogiczne do wykonywania fachu nauczyciela czy psychologa, logopedię, pedagogikę korekcyjną, pedagogikę resocjalizacyjną i pedagogikę leczniczą. Obszerna oferta  dostępnych specjalności zmusza do zastanowienia się nad ocenieniem najlepszej ścieżki awansu w karierze nauczyciela-pedagoga – przed zapisem warto byłoby zaznajomić się z kompetencjami, użytkowanymi po skończeniu kierunku jak i ich kompatybilnością z naszymi oczekiwaniami zawodowymi.

Studia podyplomowe w Szczecinie

W wielu większych  polskich miastach  istnieją szkoły oferujące studia podyplomowe – również studia podyplomowe dla nauczycieli i z pedagogiki. W Szczecinie największe uczelnie mają kwalifikacje ważne do prowadzenia studiów podyplomowych: przykładowo – Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum.

Przed wybraniem uczelni ważne jest określenie kierunku jaki nas interesuje – propozycje jak i program nauczania różnią się między uczelniami. Akademia Nauk Stosowanych jest doskonałym wyborem dla osób szukających studiów podyplomowych dla nauczycieli – posiada ona szeroką  ofertę specjalności kierowanych naturalnie dla nauczycieli, takich jak: bibliotekoznawstwo, diagnoza i terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe i rozwój kariery, etyka dla nauczycieli i dużo innych.

Zapraszamy do kontaktu z Akademią Nauk Stosowanych w Szczecinie